Finansujemy małe i średnie przedsiębiorstwa

Kilka powodów dlaczego powinieneś dodać Platformę
Capitales do swojego portfela inwestycyjnego?

Atrakcyjne zyski i krótkie terminy

Oprócz wysokich zwrotów, Capitales zapewnia wiele korzyści w portfelu, od bieżącego dochodu do niższego ryzyka odsetkowego. Ta unikalna szansa inwestycyjna dostarcza istotnych zwrotów bez zamrażania twoich pieniędzy na długi okres czasu.

Wysoka jakość i bezpieczeństwo inwestycji

Capitales pozwala Ci profesjonalnie inwestować środki. Obsługujemy pełen proces pożyczkowy – od analizy wniosku pożyczkobiorcy, przez jego weryfikację, ustanowienia zabezpieczeń, rozliczania pożyczki aż do jej pełnej spłaty. Wszystkie pożyczki są odpowiednio zabezpieczone, co powoduje, że nawet w przypadku problemów ze spłacaniem rat jesteśmy w stanie wyegzekwować Twoje pieniądze. W przypadku wystąpienia problemów nadzorujemy wszystkie czynności windykacyjne

Miesięczny przepływ gotówkowy

Pożyczkobiorcy dokonują stałych płatności za kapitał plus odsetki, które wyświetlają się na Twoim koncie. Możesz stworzyć pasywny strumień dochodu, lub z łatwością reinwestować swoje zyski i odkładać np. na przyszłą emeryturę.

Różnorodność inwestycyjna

Możesz zmniejszyć swoje ryzyko dokonując inwestycji w różna klasy pożyczek – od bardzo bezpiecznych do agresywniejszych, ale charakteryzujących się wysokimi zwrotami na Twoim kapitale

Autorski system scoringowy Capitales – narzędzie oceny ryzyka pożyczek i obligacji.

System umożliwia automatyzację procesu podejmowania decyzji pożyczkowych. Służy do oceny czy dany wniosek i wnioskodawca spełniają reguły przydzielania finansowania wyznaczone przez Capitales. W tym celu analizowanych jest wiele dodatkowych danych znajdujących się zarówno w hurtowni danych Capitales, jak i w bazach instytucji zewnętrznych.

Na podstawie zgromadzonych danych wyliczamy stopień ryzyka powiązany z udzieleniem konkretnego finansowania.
Oceny Capitales pozwalają potencjalnym inwestorom łatwo rozważyć poziom ryzyka konkretnego wniosku kredytowego.

Klasy ryzyka (Rating) pożyczek i obligacji

*Szacowana stopa strat jest wyliczana na podstawie analizy dotychczasowych wyników kredytów Capitales i podmiotów współpracujących o podobnej charakterystyce. Szacowana stopa utraty środków zależy od dwóch czynników:
- zdolność do spłaty zobowiązań - liczona jako: kwota pozostająca do wolnej dyspozycji / wielkość raty kapitałowej
- wskaźnik wielkości zabezpieczenia - liczony jako: skorygowana wartość zabezpieczenia / kwota pożyczki
Szacowane wskaźniki strat nie są gwarancją, a rzeczywiste wyniki mogą się różnić od oczekiwanych wyników.

Do każdej transakcji mogą być dokonane korekty wynikające z:
- ogólnej kondycji gospodarski lub sytuacji w konkretnej branży
- dotychczasowej historii współpracy z danym klientem
- weryfikacji klienta w bazach danych
- okresu i przeznaczenia finansowania
- innych istotnych czynników wpływających na zwiększenie/zmniejszenie ryzyka

Oszczędność czasu – automat inwestycyjny

Dostarczamy Ci narzędzia do łatwego identyfikowania okazji inwestycyjnych. Nie musisz przeglądać osobiście wszystkich pozycji pożyczkowych. Ustawiasz swoje preferencje a system dobiera Ci inwestycje.

Jak działa automat inwestycyjny

1.Ustalasz szczegółowe kryteria inwestowania

2.Capitales znajduje pożyczki według Twoich kryteriów

3.Wybierasz pożyczkę, aby natychmiast zainwestować swoje fundusze. Możesz zdecydować jaki procent inwestycji jest dla ciebie odpowiedni.

Współpracujemy: