Hutnictwo w Polsce i warunki pracy na hali hutniczej

Hutnictwo jest gałęzie przemysły zajmującą się wytapianiem metali oraz ich stopów z różnego rodzaju rud, a także ich obróbką. Hale przemysłowe tego typu podobnie jak i wszystkie inne gałęzi przemysłu w ostatnim czasie zostały mocno zmechanizowane.

Pompa próżniowa – zastosowanie

W przypadku jednak tej branży maszyny i urządzenia muszą mieć specjalne parametru, dzięki czemu będę mogły one sprawnie i poprawnie pracować w trudnych warunkach, które panują na halach hutniczych. Jednym z podstawowych urządzeń na takiej hali jest separator mgły olejowej. Urządzenie to mam za zadanie oczyszczać powietrze, usuwając z niego mgłę olejową, która wytwarza się w trakcie obrabianie pompa próżniowaprzez maszyny metalu. Dokładnie mówiąc powstaje ona w wyniku zetniecie się ze sobą szybko poruszających się elementów maszyny, która jest nasmarowana płynami, które mają na celu jej chodzenie z rozgrzaną powierzchnią. To właśnie parujące smarowidło, które składa się głównie z wody oraz rozpuszczalnego oleju lub syntetycznego smaru tworzy mgłę olejową. Może ona być szkodliwa dla zdrowia ludzi, podrażniając płuca, skórę, oczy, ale także przyczyniać się do wypadków, ponieważ w pomieszczeniach gdzie się ona znajduje posadzki są ślizgie i lepkie, ponadto jej obecność negatywnie wpływa także na stan maszyn, które pod jej wpływem szybciej korodują. Dlatego koniecznym elementem każdej hali hutniczej są urządzenia, które usuwają ową mgłę, od ich sprawności zależy bardzo dużą, a biorąc pod uwagę na jakie warunki są one narażone, podobnie jak cała reszta maszynerii znajdującej się na hali zanim zostanie dopuszczona do użytku musi przejść szereg badań diagnostycznych, na podstawie , których będzie można określić stopień i wytrzymałości i odporności. Testy te przeprowadzane są w takich maszynach jak: komora temperaturowa, komora klimatyczna oraz komora solna czy pompa próżniowa. Komora temperaturowa pozwala na określenie tego, jak na poszczególny elementy maszyny wpływa taki czynnik jak wysoka temperatura panująca na hali hutniczej. Komora klimatyczna pozwala sprawdzić jak te same elementy reagują na takie czynniki jak ciepłe powietrze i duża wilgotność powietrza lub ich nagła zamiana. Komora solna pozwala określić jaki stopień odporności na korozje mają poszczególne elementy.