You are currently viewing Najlepsze nawigacje do samochodów ciężarowych

Najlepsze nawigacje do samochodów ciężarowych

Międzynarodowe kursy transportowe wymagają doskonałej znajomości trasy, którą można wyrobić jedynie w praktyce. Kierowcy jadący daną trasą pierwszy raz bez wyjątku korzystają więc z nawigacji samochodowych i wszelkich pomocy, ułatwiających szybkie i bezproblemowe dotarcie na miejsce w określonym czasie.

Wygodne urządzenia nawigacyjne do pojazdów ciężarowych

nawigacja do ciężarówkiUżywanie nawigacji w samochodach ciężarowych jest jednak dość trudne, gdyż duża kabina uniemożliwia wygodne ulokowanie urządzenia w taki sposób, by było ono łatwo dostępne i czytelne. Mnóstwo zawodowych kierowców zamienia więc standardowe nawigacje samochodowe na urządzenia specjalnie przeznaczone do kabin pojazdów ciężarowych. Nawigacja do ciężarówki jest bowiem o wiele większa niż typowa nawigacja samochodowa, mając przekątną zbliżoną do rozmiarów średniego tabletu. Posiada ona również własne wbudowane uchwyty, pozwalające na łatwy montaż w dowolnym miejscu w kabinie. Uchwyty wyposażane są w zaczepy magnetyczne, umożliwiające ulokowanie nawigacji na każdej powierzchni. Duży i bardzo czytelny ekran pozwala na bieżące monitorowanie trasy oraz bezproblemowe wprowadzanie zmian, jak również znacznie ułatwia używanie nawigacji w dowolnym momencie jazdy czy w trakcie postoju. Większość nawigacji do samochodów ciężarowych wykorzystuje mapy międzynarodowe, najczęściej samoczynnie uaktualniając wszystkie, które mogą być wymienione na najnowszą wersję.

Nie zdarza się więc by którakolwiek nawigacja nie uwzględniała aktualnych objazdów, nowo otwartych ulic czy też zamkniętych odcinków. Nawigacje te zasilane są za pomocą kabli, podłączanych do gniazda samochodowego, a w razie potrzeby mogą również działać na własnej baterii, wystarczającej na przeszło cztery godziny nieustannej pracy.