O zabytkach Wrocławia

Wrocław może poszczycić się wieloma cennymi zabytkami. Do najcenniejszych zabytków miasta należy zbudowana na Ostrowie Tumskim gotycka katedra świętego Jana Chrzciciela. Jej budowę rozpoczęto w roku 1244, w miejscu, w którym wcześniej zbudowano kościół romański. Bardzo cennym zabytkiem architektury gotyckiej w Polsce jest zbudowany w latach 1288 -1350 kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża, który również znajduje się na Ostrowie Tumskim.

Fundatorem świątyni był książę Henryk IV Probus. W XVIII wieku przed kościołem został ustawiony pomnik przedstawiający postać świętego Jana Nepomucena. Pomnik ma styl barokowy. Zgodnie z wolą księcia Henryka Probusa został on pochowany w podziemiach świątyni. Grobowiec księcia jest obecnie pusty, szczątki księcia ekshumowali Niemcy, nie wiadomo do dzisiaj co się z nimi stało. Najstarszą świątynią we http://sksstart.pl/Wrocławiu jest kościół świętego Idziego. Jest to świątynia zbudowana w stylu późnoromańskim. Został on zbudowany na początku XIII wieku. Wśród gotyckiej architektury miasta szczególnie cennym zabytkiem jest zbudowany w stylu późnogotyckim ratusz. W ratuszu została urządzona filia Muzeum Miejskiego, czyli Muzeum Sztuki Mieszczańskiej. W piwnicach ratusza działa Piwnica Świdnicka – restauracja, która rozpoczęła działalność w XIII wieku. Wśród gości Piwnicy był między innymi Johann Wolfgang Goethe, Fryderyk Chopin i Józef Ignacy Kraszewski. Kto jeszcze gościł w Piwnicy możemy przeczytać na tablicy umieszczonej na jednej ze ścian. Zabytkiem z okresu baroku jest Aula Leopoldina w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego.

Źródło informacji: http://sksstart.pl/