You are currently viewing Podajniki do produktów sypkich

Podajniki do produktów sypkich

W przemyśle podajniki służą do transportu produktów czy półproduktów w odpowiednie działy produkcyjne. Czasami odbywa się to w trakcie procesu produkcji, a czasami pod jej koniec. Podajniki wibracyjne liniowe są dostosowane do transportu drobnych, sypkich produktów zazwyczaj w końcowym etapie, czyli podczas pakowania produktu do opakowania.

Do czego służy podajnik liniowy?

podajnik wibracyjny liniowyW przemyśle produkcyjnym podajniki wibracyjne służą głównie do transportu produktów sypkich. Podajnik wibracyjny liniowy zbudowany jest z pojemnika w kształcie leja, przy jego wylocie znajduje się szyna, która za pomocą odpowiednich drgań transportuje produkt sypki do jej wylotu, pod którym znajduje się opakowanie na produkt. Dzięki odpowiednim drganiom, ich natężeniu, mocy oraz naprzemienności możliwe jest precyzyjne transportowanie odpowiednich ilości produktu do opakowania. Zazwyczaj opakowanie znajduje się na wadze, zatem zostaje odmierzona dokładnie taka ilość produktu, jaka powinna. Produkty, które mogą być transportowane za pomocą podajnika liniowego muszą być odpowiedniej wielkości i nie mogą być mokre, ani lepkie. Jeśli produkt byłby lepki czy klejący to mogłoby to spowodować obklejenie pojemnika, podajnika czy szyny co skutkowałoby koniecznością czyszczenia całego urządzenia. Podajniki te nazywane są liniowymi, ze względu na liniowy system drgań.

Dzięki sprawnym podajnikom liniowym możliwy jest szybki przesył produktów sypkich do opakowania. Dzięki specjalnie dostosowanym wibracjom produkt jest precyzyjnie dozowany. Liniowy podajnik wibracyjny może być również używany, aby podawać produkty lub półprodukty z obrotowego podajnika wibracyjnego w inne miejsce na linii produkcyjnej. Na rynku jest wiele modeli urządzeń, a każdy zakład dobierze je precyzyjnie do swoich potrzeb.