You are currently viewing Ustalanie obowiązku alimentacyjnego przy rozwodzie

Ustalanie obowiązku alimentacyjnego przy rozwodzie

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa. Może być orzeczony bez winy ale można także określić, kto jest winny rozstaniu. Jeśli małżeństwo ma dzieci, to trzeba określić kto będzie sprawował władzę rodzicielską, znaczenie ma także to jak zostaną ustalone kontakty z dziećmi. Osoba, która nie mieszka na co dzień z dziećmi zazwyczaj zobowiązana jest do płacenia alimentów.

W jakiej wysokości ustalić należy obowiązek alimentacyjny?

adwokat alimenty wrocławObowiązek alimentacyjny jest ustalany przez sąd. Oczywiście strony mogą dojść w tym zakresie do porozumienia i wówczas nie ma potrzeby, aby sobie udowadniać konkretne wydatki lub ich brak. Często jednak można zaobserwować pewną niezgodność stron przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego, zatem sąd musi rozstrzygnąć spór. Strony mogą w takiej rozprawie uczestniczyć wraz z adwokatem, któremu powierzą reprezentację. Trzeba oczywiście przygotować się do takiej rozprawy. Adwokat alimenty Wrocław z pewnością pokieruje nas odpowiednio, abyśmy osiągnęli zamierzony cel. Można przygotować rachunki, które potwierdzają, iż ponieśliśmy konkretne wydatki z tytułu zakupu ubrań, kosmetyków, leków. Wychowywanie dziecka jest kosztowne i trzeba mieć tego zdecydowaną świadomość. Nie od dziś wiadomo, że trzeba kupić dziecku wszystko, co jest mu niezbędne, zaspokoić jego potrzeby kulturalne – od czasu do czasu wyjść do kina czy też do teatru. Dziecku trzeba kupić także zabawki, gry planszowe, książki.

Bardzo dobrym pomysłem będzie skorzystanie z pomocy profesjonalnej kancelarii adwokackiej przy ubieganiu się o alimenty. Z pomocy adwokata może też skorzystać strona, która twierdzi, że jej obowiązek alimentacyjny powinien zostać obniżony. Ważne jest, aby skorzystać z pomocy kancelarii zatrudniającej fachowców doświadczonych i kompetentnych.