You are currently viewing Wykorzystanie izolacji technicznych

Wykorzystanie izolacji technicznych

 

Mając na uwadze niskie koszty utrzymania domu stawiamy duży nacisk na skuteczną termoizolację budynku. Minimalizowanie strat ciepła opłaci się w przyszłości i będzie skutkowało niskimi rachunkami za ogrzewanie oraz zadowalającym komfortem cieplnym w domu. Aby zmaksymalizować zyski warto wykonać także odpowiednią izolację instalacji.

Rodzaje i funkcje izolacji instalacji

izolacje techniczneDlaczego warto izolować rurociągi i instalacje w domu? Z tych samych powodów, z których funkcjonalne izolacje techniczne stosowane są od lat w przemyśle. Ograniczenie strat ciepła na całej drodze czynnika grzewczego będzie korzystnie wpływać na pracę całej instalacji grzewczej oraz na jej wydajność. W przemyśle izolacje techniczne spełniają dodatkowo szereg innych funkcji. Najczęściej są to materiały kilkuwarstwowe, z których jedna warstwa pełni rolę termoizolacji, inne natomiast mogą chronić przed wilgocią, promieniami UV, substancjami chemicznymi, mogą pełnić funkcję ochrony mechanicznej lub po prostu być osłoną konstrukcyjną. Głównym zadaniem tego typu izolacji jest wytworzenie i utrzymanie jak najbardziej korzystnych warunków technologicznych wymaganych do sprawnej pracy urządzeń czy instalacji. Materiały do izolacji technicznych spełniają dokładnie taką samą funkcję w warunkach domowych. Najczęściej używane są do izolowania rur instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Mają za zadanie utrzymać temperaturę czynnika płynącego w rurach od momentu wyjścia z kotła do momentu wejścia do grzejników. Dzięki temu, że temperatura wody w rurociągach nie spada, wydajność instalacji jest dużo lepsza, a koszty jej użytkowania niższe.

Materiały stosowane do wykonywania izolacji instalacji mogą przybierać różne kształty, w zależności od miejsca zastosowania. Najpowszechniejsze są otuliny stosowane w ocieplaniu rurociągów i sieci przewodów. Prócz nich do dyspozycji mamy także maty, płyty, pianki, filce oraz kształtki.